Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

65. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2021-2024

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2021-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 20. april 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne tages til orientering.

Sagsfremstilling

Præsentation af udkast til perspektivnotater for Teknik og Miljøområdet, serviceområde 03 til 09, som fremlægges til udvalgets drøftelse og godkendelse.Perspektivnotaterne vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme_Perspektivnotat 2021
  • 04 Natur og Grønne Områder, Perspektivnotat 2021
  • 05 Miljøforanstaltninger Perspektivnotat 2021 (2)
  • 07 Renovation Perspektivnotat 2021
  • 08 Drift Perspektivnotat 2021
  • 09 Trafik Perspektivnotat 2021