Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

67. Orientering om politianmeldelse - lovliggørelse af beskyttet eng

Sagsnr.: 01.05.00-P00-104-15 Sagsbehandler: Lennarth Skov Espersen  

Orientering om politianmeldelse - lovliggørelse af beskyttet eng