Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

38. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

Sagsnr.: 05.01.02-P20-6-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. til renovering af flere mindre broer på de kommunale veje.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til renovering af broer.

 

Forvaltningen har vurderet og prioriteret de nedenstående 11 broer til renovering/fornyelse i 2020.

 

 

Broernes placering er vist på oversigtskortet i bilaget.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 Broer - pulje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. ''Renovering af broer i 2020''

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,339 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223042 ''Broer - pulje''. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 til TMU sag om renovering af broer 2020