Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

41. Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Godkendelse af anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan William Märcher

Sagsresume

Anlægsregnskaber for nedenstående udstykningsområder kan nu afsluttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Alle grunde i de nævnte udstykningsområder er solgt, og anlægsregnskaberne kan nu afsluttes.

 

 

Der har været nettoindtægter på i alt 7.752.089 kr. for ovenstående udstykningsområder.

I resultatet indgår overførsel af kommunalt ejede arealer til udstykningsområdet. Den medtagede værdi er det overførte areals grundværdi.

 

Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til momsrefusionsordningen.

Tilbagebetalingen for ovenstående udstykninger er således sket i takt med salget af grundene og arealerne.

Tilbagebetalingen udgør i alt 6.451.432 kr.

 

Regnskabsresultatet inkl. momstilbagebetaling viser således samlet nettoindtægter på 1.300.657 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i ovenstående er en sammenstilling af regnskabsresultatet med givne anlægsbevillinger. Dette skyldes, at bevillingerne historisk ikke har været givet til konkrete udstykningsområder, men som puljebeløb dækkende flere udstykninger. Fra 2011 og frem bliver bevillingerne givet til de konkrete udstykningsområder.

 

I det følgende er der en kort forklaring til de enkelte udstykningsregnskaber.

 

002 007 Knudmoseparken, Lind (Påbegyndt i 2000)

Boligudstykning med 115 parceller i den nordøstlige del af Lind. Desuden etablering af strækningen af Koustrup Alle mellem Koustrupparken og Knudmoseparken ca. 650 meter incl. stitunnel til Lind Skole.

 

002 025 Studsgårdvej, Snejbjerg (Påbegyndt i 1987)

Boligområde ved Studsgårdvej nord for Munkgårdkvarteret i Snejbjerg. Området består af 52 boliggrunde samt 3 storparceller til tætlav-byggeri med i alt 27 boligenheder. Afslutningen af området har afventet etablering af sti langs Studsgårdvej og efterfølgende færdiggørelse af beplantning langs stien. Vedligeholdelse af beplantningen er overdraget til Grundejerforeningen.

 

002 030 Hørmarken, Hammerum (Påbegyndt i 2003)

Udstykning af 64 parcelhusgrunde, heraf 2 på Bjødstrupvej, samt en storparcel med 19 tæt-lav boliger. Herudover er der anlagt ca. 380 meter af Jens Mathiasens Vej.

 

002 043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg (Påbegyndt hhv. 1997 og 2002)

Boligområderne Kærvænget og Hvedevænget i Vildbjerg omfatter i alt 44 grunde til åben-lav byggeri samt en storparcel med 17 tæt-lav boligenheder.

 

002 050 Midgaardsvej, Skibbild (Påbegyndt i 2000)

Boligvej med 11 parcelhusgrunde i Skibbild. Alle grunde er solgte, men der er én ubebygget grund. Når grunden bebygges, skal Herning Kommune afholde udgift til etablering af en overkørsel ca. 25.000 kr.

 

002 064 Nyvej, Karstoft (Påbegyndt ca. 1973)

Boligvej med oprindeligt 5 grunde, hvoraf 4 grunde blev solgt før 2007 i den tidligere Åskov Kommune. Den sidste grund blev solgt i 2018 til sammenlægning med nabogrunden.

   

003 016 Lind Nord (Påbegyndt i 2006)

Byggemodning af erhvervsområde syd for Messemotorvejen ved Vejlevej i Lind. Byggemodningen omfatter køb og nedrivning af ejendomme ved Vejlevej samt salg af erhvervsarealer til planteskole.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.