Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Ledige bevillinger til taxikørsel i Vildbjerg-området

53. DNV Gødstrup: Kollektiv trafikbetjening fra 2017 - planlægning, serviceniveau og økonomisk ramme

54. Salg af vejareal til ejendommen Bredgade 14, Vildbjerg

55. Frigivelse af rådighedsbeløb til faldsikring på skoler

56. Frigivelse af rådighedsbeløb til tagkonstruktion på Holtbjergskolen

57. Frigivelse af rådighedsbeløb til grundvandssænkning - Timring Skole

58. Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduespartier på Brændgaardskolen

59. Strukturtilpasning af kommunens legepladser

60. Orientering: Herning Kommunes okkerfældningsanlæg

61. Anlægsbevilling til kortlægning af naturarealer

62. Godkendelse af kommunens høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-21

63. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015

64. Sofiedalvej 27, Vildbjerg - Opførelse af ny beboelse over 250 m2

65. Temadrøftelse og generel orientering om markvanding

66. Temadrøftelse om genbrug- og affaldsområdet

67. Mulighedskatalog for 2016 og frem

68. Meddelelser