Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Temadrøftelse om genbrug- og affaldsområdet

Sagsnr.: 07.00.00-G00-7-10 Sagsbehandler: Birger Strandby Ernst  

Temadrøftelse om genbrug- og affaldsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø

Sagsresume

Temadrøftelsens formål er præsentation af fremtidige planer på affaldsområdet.

Sagsfremstilling

Præsentation af fremtidige planer på affaldsområdet:

 

Der tages udgangspunkt i den kommende affaldshåndteringsplan, der forventes at komme til 1.behandling i udvalget i maj 2015

 

Fokusområder i planen:

 

1. Bedre sortering

2. Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

3. Bedre affaldsbehandling

Diverse punkter

 

1. Målsætninger på affaldsområdet på landsplan og i Herning kommune

2. Forsøgsordning med forskellige beholdere i boligområde i Herning by

3. Kampagne for problemaffaldskassen

4. Skoletjeneste – herunder Skraldiaden

5. Landsby-projekt i Studsgård med Miljøstyrelsen

6. Tanker om udbygning af Nederkærgård og andre genbrugspladser

7. Brugerundersøgelse på genbrugspladser

8. Udvidede åbningstider på Nederkærgård

9. Fællesforening for genbrug af affald på genbrugspladser, samt ens retningslinier for foreninger.

10. Samarbejde med affaldsselskaber: Østdeponi og Energnist

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Sagen taget til orientering.