Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduespartier på Brændgaardskolen

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af vinduespartier på Brændgaardskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.  

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 2,649 mio. kr. til renovering af vinduespartier på Brændgårdskolen.

 

Der er tale om vinduespartierne ud mod skolegården, hvor der er konstateret råd og generel nedbrydning af karmtræet. Vinduerne er fra 1960.

 

Da vinduesudskiftningen ønskes foretaget hen over sommeren - så vidt muligt i sommerferien - søges rådighedsbeløbet frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 2,649 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Brændgårdskolen - vinduespartier",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 2,649 mio. kr. på stednr. 011099 04 "Brændgårdskolen - vinduespartier".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.