Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

57. Frigivelse af rådighedsbeløb til grundvandssænkning - Timring Skole

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til grundvandssænkning - Timring Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til grundvandssænkning på Timring Skole.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 0,639 mio. kr. til grundvandssænkning på Timring Skole.

 

Grundvandssænkningen foretages med henblik på at fjerne fugtproblemerne i den ældste undervisningsfløj på Timring Skole (parterreplan), og dermed forebygge risikoen for udvikling af skimmelsvamp i bygningen.

 

Arbejdet ønskes igangsat i løbet af foråret 2015 og rådighedsbeløbet søges derfor frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,639 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Timring Skole - grundvandssænkning",
at anlægsbevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,639 mio. kr. på stednr. 011099 03 "Timring Skole - grundvandssænkning".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.