Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. marts 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Frigivelse af rådighedsbeløb til faldsikring på skoler

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af rådighedsbeløb til faldsikring på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til etablering af faldsikring på skoler.

 

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 0,631 mio. kr. til etablering af faldsikring på seks skoler.

 

Faldsikringen skal udføres på tagene af henholdsvis Holtbjergskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, og sker på baggrund af krav i arbejdsmiljølovgivningen.

 

Det var oprindeligt forudsat, at der også skulle foretages faldsikring på Gjellerupskolen og Lundgårdskolen, men disse arbejder udgår.

 

Baggrunden er, at Gjellerupskolen er under afvikling og eventuelt behov for faldsikring i forbindelse med arbejde på taget frem mod lukningen vil derfor ske ad hoc. På Lundgårdskolen har det været muligt at genbruge afmonteret faldsikring fra Vestervangskolen, der har fået nyt tag med anden hældning, som ikke kræver faldsikring.  

 

De udgåede projekter er meget små i forhold til de tilbageværende, idet der kun var tale om manglende sikring på enkelte dele af bygningerne, og rådighedsbeløbet søges derfor ikke reduceret. Som følge af de udgåede projekter vil der dog kunne forventes et lille mindreforbrug på projektet.

 

Da arbejdet med etablering af faldsikring ønskes igangsat i løbet af foråret 2015, søges rådighedsbeløbet frigivet.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 på 0,631 mio. kr. til Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme, nyt stednr., "Faldsikring på skoler",
at bevillingen finansieres af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på 0,631 mio. kr. på stednr. 011099, "Faldsikring på skoler".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

 Indstillingen tiltrådt.