Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Præsentation af udvalgets opgaveområder

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Præsentation af udvalgets opgaveområder ved teknisk direktør Eva Kanstrup og centerchefer.

 

Introduktion til fagområder:

 

Miljø og Klima (landbrug, dambrug og øvrige virksomheder, samt klima)

ved afdelingsleder Lene Kimø.

 

Byggeri, Jord og Grundvand (byggetilladelser, forurenet jord, vandindvinding)

ved afdelingsleder Hans Eghøj.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.