Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Valg af udvalgets formand og næstformand

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af udvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i
enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger,

at Finn Stengel Petersen (A) vælges til formand,

 

at Kent Falkenvig (V) vælges til næstformand.
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.