Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

3. Valg af repræsentanter til råd og nævn m.v. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Valg af repræsentanter til råd og nævn m.v. indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Udpegning af repræsentanter til udvalg, råd og styregrupper m.m.

Sagsfremstilling

Råd, nævn m.m.:

Ekspropriationer inden for
Teknik- og Miljøudvalgets område
Repræsentant(er):
Alle udvalgets medlemmer undtagen formanden - der udpeges 1 repræsentant til hver ekspropriation, når behovet opstår.
Det tilstræbes, at den repræsentant, der udpeges til den enkelte ekspropriation ikke har nogen væsentlig interesse i det pågældende område.
 
Færdselssikkerhedsudvalget
  
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
Landbrugsrådet
2 repræsentanter
2 møder pr. år
 
 Grønt Råd
2 repræsentanter
deltager i 1 møde pr. år

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udpeges repræsentanter til de nævnte udvalg og råd.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Kent Falkenvig udpeges som den primære repræsentant ved ekspropriationer.
 
Anne Marie Søe Nørgaard og Jens-Bernhard Knudsen udpeges til landbrugsrådet.
 
Johannes Videbæk og Erling Petersen udpeges til Grønt Råd.
 
Kent Falkenvig udpeges som suppleant til Green Cities.