Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Bemyndigelser til forvaltningen

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Bemyndigelser til forvaltningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den daglige administration af love og regler foregår i stor udstrækning på grundlag af bemyndigelser, som Teknik- og Miljøudvalget gennem årene har meddelt forvaltningen på grundlag af afgørelser i principielle sager i udvalget.

 

Grundlaget for at meddele bemyndigelser er, at afgørelserne kan ske på et ensartet grundlag, hvor udvalget har fastlagt en linje, som medfører ensartede principielle afgørelser.

 

Forvaltningen anbefaler, at tidligere meddelte bemyndigelser til forvaltningen videreføres i det nye Teknik- og Miljøudvalg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at overdrage bemyndigelse til forvaltningen i sådanne sager er at kunne smiddigøre og fremskynde sagsbehandlingen til fordel for ansøgeren, samt at friholde udvalget for at behandle sager, hvor der allerede er lagt en fast linje, eller hvor afgørelsen er en direkte følge af lovgivningen.

 

Alternativet til bemyndigelser vil være, at udvalget skal behandle et meget stort antal ensartede sager, og forvaltningen skal bruge store ressourcer på forberedelse af sagerne til udvalgsmøderne. Samtidig vil sagsbehandlingstiden for ansøger blive længere.

 

Ved fremtidige sager kan udvalget til enhver tid meddele yderligere bemyndigelser til forvaltningen, når afgørelsen i en konkret sag vurderes at være principiel i forhold til den fremtidige administation. Tidligere meddelte bemyndigelser vil ligeledes kunne tilbagekaldes.

 

Sager, der vedrører kommunens egne projekter og anlæg behandles efter samme retningslinjer og bemyndigelser som øvrige sager.

 

Forvaltningen vil i tvivlsspørgsmål, samt når der i forbindelse med høring og offentliggørelse er negative indsigelser, altid forelægge sagen for fagudvalget til beslutning.

 

I vedlagte bilag er alle tidligere bemyndigelser til forvaltningen oplistet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tidligere meddelte bemyndigelser til forvaltningen videreføres.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker fremadrettet at godkende budgettet for Herning Lufthavn.

 

Øvrige bemærkninger fra udvalget indarbejdes i oversigten over bemyndigelser.