Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

12. Ridefaciliteter i Hodsager Plantage

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Ridefaciliteter i Hodsager Plantage

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget et forslag fra Egon Hansen, Hodsager Rideklub, om etablering af ridefaciliteter i Hodsager Plantage.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse for en kommunal rideskov i Hodsager Plantage, og muligheder for ekstern medfinansiering til projektet undersøges.

Sagsfremstilling

Projektidé

Forvaltningen har modtaget et forslag fra Egon Hansen, Hodsager Rideklub, om etablering af ridefaciliteter i Hodsager Plantage. Tanken er at etablere afmærkede ridestier, faste spring og forhindringer samt en rasteplads for hestetrailere. Ved rastepladsen etableres et par mindre hestefolde med vandingstrug samt borde og bænke til rytterne.

 

Idéen har været fremlagt på møde i Grønt Råd den 7. marts 2013, hvor projektidéen blev positivt modtaget.

 

Forvaltningen foreslår, som drøftet i Grønt Råd, at der søges etableret et større og attraktivt tilbud for ridesporten. Et tilbud som bliver til gavn for alle ryttere, foreninger og rideklubber i hele kommunen, og som også kan tiltrække brugere udefra.

 

Proces

Forvaltningen vil i samråd med ansøger, få udviklet projektbeskrivelse i samarbejde med kommunens øvrige rideklubber, relevante foreninger, Friluftsrådet samt lokale brugere og borgere.

 

Forvaltningen har endnu ikke fuldt overblik over projektets omfang og potentiale, men det vil formentlig være muligt at søge ekstern medfinansiering til projektet gennem bl.a. Friluftsrådet.
 

Der vil blive fremlagt en samlet sag for Teknik- og Miljøudvalget, når der foreligger en endelig projektbeskrivelse med tilhørende budget.

 

Hodsager Plantage
Hodsager Plantage er på 189 ha og ligger 1,5 km øst for Hodsager. Landevejen mellem Aulum og Karup går gennem den sydlige del af plantagen. Jagtretten er udlejet til Aulum-Haderup-Grove Jagtforening. Der er afholdt et afklarende møde med jagtforeningen, som har givet udtryk for, at den er indforstået med, at projektet evt. realiseres.
 
Ud over en p-plads, samt en enkelt afmærket sti, er der på nuværende tidspunkt ikke etableret publikumsfaciliteter i skoven.
 
I plantagen er anlagt en skydebane, og der er etableret klubhus i tilknytning til skydebanen for Aulum-Haderup-Grove Jagtforening.
 
På mødet den 25. maj 2011, pkt. 145, behandlede Teknik- og Miljøudvalget en sag om salg af bl.a. Hodsager Plantage, men dette blev efterfølgende afvist.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der udarbejdes en samlet projektbeskrivelse med forslag til finansiering for fælles kommunale ridefaciliteter i Hodsager Plantage,

 

at forvaltningen afsøger muligheder for ekstern medfinansiering til projektet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til ridestier i Hodsager Plantage