Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 9. januar 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

9. Orientering: Opgradering af rute 15 Ringkøbing - Herning og rute 34/26 Herning - Hanstholm

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering: Opgradering af rute 15 Ringkøbing - Herning og rute 34/26 Herning - Hanstholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med Vejdirektoratets planlægning af en opgradering af vejforbindelsen rute 34/26, Herning - Hanstholm, er der opstartet en VVM-proces (Vurdering af Virkning på Miljøet) for en ny omfartsvej ved Haderup.

 

Desuden foreligger Vejdirektoratets forundersøgelsesrapport for en opgradering af vejforbindelsen rute 15, Ringkøbing - Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Haderup omfartsvej


I forbindelse med Vejdirektoratets planlægningsarbejde omkring en ny omfartsvej ved Haderup undersøges, hvilke linjeføringer der skal ligge til grund for VVM'en.

 

Der arbejdes med 3 forslag til linjeføring:

  1. 0+ løsning, hvor rute 26 stadig kører gennem Haderup, men bliver afbøjet, så den rammer rute 34.

  2. En løsning, hvor omfartsvejen går langt udenom Haderup og forbinder rute 26 og 34, med mulighed for en opgradering til motortrafikvej senere hen, hvis hele rute 26 og 34 skal opgraderes.

  3. En løsning der går tættere på Haderup, men uden mulighed for opgradering til motortrafikvej.

 

VVM'en skal være færdig i slutningen af 2014.

 

Opgradering af rute 15 Ringkøbing - Herning


Det har længe været et ønske fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at få en bedre fremkommelighed på rute 15 mellem Ringkøbing og Herning.
Vejdirektoratet har i den forbindelse udarbejdet en forundersøgelsesrapport, med følgende 3 forslag til forbedring af fremkommenligheden:

 

1.
Punktvis forbedringer, med ny omfartsvej ved Barde og Haunstrup samt forbedring af den eksisterende omfartsvej ved Videbæk.
2.
Etablering af 5 overhalingsstrækninger med etablering af 2+1 vej.
3.
Udbygning til 2+1 vej på hele strækningen, inkl. nye omfartsveje.

 
Ifølge rapporten vil den samfundsøkonomiske bedste udbygning være løsning 2 eller løsning 3A, der udover udbygningen til 2+1 også hæver hastigheden til 90 km/t.

 

Forundersøgelsesrapporten omdeles på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.