Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Belysning af sti syd for Røddingvej/Nørregade, Vildbjerg

70. Orientering: Høringssvar rute 13, Feldborg

71. Forlængelse af hensigtserklæring mellem ejere af ESØ og Østdeponi

72. Agervænget 4, Herning - Overskridelse af længde i skelbræmmen

73. Kæret 5-9, Snejbjerg - Dispensation til højde på pylon

74. Nørrevang 2 A-H, Sunds - Opførelse af bygning i skel

75. Silkeborgvej 29, Herning - Tilbygning til værested

76. Orientering: Konkurrenceudsættelse udlejningsadministration

77. Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2014 til 2015

78. Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmændene

79. Rideskov i Hodsager Plantage

80. Orientering: Fordeling af borgersamarbejdsmidler 2015 - Parkområdet

81. Temadrøftelse om § 3 beskyttet natur

82. Temadrøftelse om § 3 vandløb

83. Tunnel under Trehøjevej

84. Projektkonkurrence Banegårdspladsen

85. Meddelelser