Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Projektkonkurrence Banegårdspladsen

Sagsnr.: 05.05.06-P20-6-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Projektkonkurrence Banegårdspladsen