Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Tunnel under Trehøjevej

Sagsnr.: 05.01.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Tunnel under Trehøjevej