Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Orientering om politianmeldelse - ulovligt oplag

Sagsnr.: 01.03.03-P19-15-14 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om politianmeldelse - ulovligt oplag

Beslutning