Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

40. Tilslutning til Compact of Mayors

Sagsnr.: 01.00.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til Compact of Mayors

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Herning Kommune er blevet opfordret til at tilmelde sig Compact of Mayors.

 

Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York i 2014. Det er en platform, hvor kommuner forpligter sig til at afrapportere deres udledning af drivhusgasser og til at arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning.

 

Initiativet er verdens største samarbejde mellem byer, og det ledes af C40 byerne, som Realdania støtter. C40 byerne er de største byer/kommuner i verden, der adresserer klimaudfordringerne.

Initiativet kan være med til at synliggøre Herning Kommunes arbejde med klimaforbedringer og klimatilpasning og øger adgang til projektfinansiering.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Realdania, der opfordrer til at man tilmelder sig det nye, globale initiativ, Compact of Mayors.

 

Hvad får Herning Kommune ud af det:

  • Herning Kommune bliver en del af et internationalt netværk. Det handler både om klimaforbedringer (CO2 reduktioner) og klimatilpasning (håndtering af stigende vandmængder)
  • Herning Kommune bakker op om et nationalt projekt støttet af Realdania.

 

Fælles for dette er, at det kan give adgang til finansiering af projekter fra nationale og internationale puljer.

 

Konkret er Compact of Mayors:

En platform, hvor byer og kommuner verden over forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Sådan som vi allerede har gjort i den tidligere klimaplan og vil gøre i den kommende Strategiske Energiplan.

 

Compact of Mayors tæller nu 206 byer. I Danmark har cirka 10 byer skrevet under, og flere er på vej.

 

Herning Kommune er allerede med i Covenant of Mayors, som er en sammenslutning meget lig Compact of Mayors. På sigt forventes det at Compact of Mayors, bliver det førende klimasamarbejde mellem europæiske byer og at Covenant of Mayors udfases.

 

Afrapportering til Compact of Mayors bliver synkroniseret med Energistyrelsens CO2 beregner, som Herning Kommune i forvejen benytter.

 

Konklusion

Initiativet understøtter Herning Kommunes arbejde med klimaforbedring bl.a. gennem den kommende strategiske energiplan, samt vores arbejde med klimatilpasning.

Arbejdsbyrden ved at deltage i Compact of Mayors forventes ikke at blive væsentlig forøget. Det skyldes, at afrapporteringer synkroniseres med de forpligtigelser Herning Kommune i forvejen har over for anden national afrapportering.  

Økonomi

Der er intet medlemsgebyr ved at være en del af Compact of Mayors. Bidraget er alene den tid, der er forbundet med afrapportering og dialog.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune tilslutter sig Compact of Mayors.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

  • Compact of Mayors - kort faktaark