Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Orientering om politianmeldelse - manglende færdigmelding af nybyggeri

Sagsnr.: 02.34.02-P19-41-14 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om politianmeldelse - manglende færdigmelding af nybyggeri

Beslutning