Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Opkøb af vandindvindings- og stemmeret på dambrug

Sagsnr.: 09.00.00-P19-6-11 Sagsbehandler: Ole Damgaard  

Opkøb af vandindvindings- og stemmeret på dambrug

Beslutning