Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

29. Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum

Sagsnr.: 07.00.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Østergård, Birger Strandby Ernst, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2012, pkt. 254 bevilget 4.200.000 kr. til flytning af genbrugsplads i Aulum.

 

Herning Kommune, Genbrug og Affald (takstfinansieret) har købt grunden på Kulvej 9 i Aulum, og der er etableret en ny genbrugsplads som planlagt.

 

Sted nr.

Navn

Bevilling kr.

Regnskab kr.

Forskel kr.

165096

Ny genbrugsplads i Aulum

4.200.000

3.535.623

664.377

 

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 664.377 kr.

 

Mindre forbruget skyldes hovedsagelig, at der er anvendt slagger i stedet for grus til opbygning af pladsens underlag. Det svarer til en besparelse på ca. 250.000 kr. i forhold til budget. Der er lagt en stenbelægning i stedet for en asfaltbelægning på hele pladsen (5.100 m2). Der blev valgt sten, da det både var billigere og mere holdbart. Det svarer til en besparelse på ca. 110.000 kr. i forhold til budget. Der ud over har der været en mindre udgift til ledningsarbejdet på ca. 100.000 kr., en mindreudgift på tilslutningsbidraget på 25.000 kr. i forhold til budget. Der har også været en mindre udgift til bygningen på ca. 70.000 kr. og en mindre udgift på 140.000 kr. til belysning i forhold til budget.

Jordarbejdet blev 85.000 kr. dyrere end forventet.  

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., og der er en væsentlig afvigelse fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

 

Mindreforbruget på 664.377 kr. indgår i mellemregningen med renovationsområdet, Serviceområde 07, Renovation. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.