Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. februar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

50. Godkendelse af bemyndigelse til underskrift på huslejekontrakter

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Godkendelse af bemyndigelse til underskrift på huslejekontrakter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for udlejning i kommunale ejendomme, der hører under udvalgets område.

 

Det anbefale, at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme.

Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område

Sagsfremstilling

I de tilfælde, hvor forvaltningen, grundet særlige forhold ved udlejningen, skønner det nødvendigt, orienteres Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme. Direktøren kan herefter bemyndige forvaltningen til at underskrive kontrakter ved udlejning i kommunale ejendomme under udvalgets område.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.