Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Forlængelse af kontrakt

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Forlængelse af kontrakt