Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

2. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der har den 29. november 2018 været møde i Grønt Råd. Referatet er vedlagt.

 

Der var 3 punkter på dagsordenen:

  • Oplæg om naturen og de særlige værdier i Herning Kommune v. Naturhistorisk Museum Aarhus
  • Grønt Råds fremtid
  • Status for vandløbsvedligeholdelsen 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referat fra Grønt Råds møde 29. november 2018 tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat