Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

1. Projekt "allergivenlig beplantning" - videreførelse i 2019

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Projekt "allergivenlig beplantning" - videreførelse i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I år 2017 og 2018 har kommunen arbejdet på at gøre Herning Kommune mere allergivenlig, gennem en særlig indsats med udskiftning af allergifremkaldende træer.

 

I alt er der udskiftet ca. 240 træer på 17 forskellige lokaliteter.

 

Forvaltningen anbefaler, at status på projektet tages til orientering, og at indsatsen videreføres i 2019.

Sagsfremstilling

Indsatsen har udmøntet sig i en pulje, hvorfra der kunne søges om nye træer, som erstatning for de allergifremkaldende. Det har været et krav, at det eksisterende træ stod på et privatejet offentligt tilgængeligt areal eller på en skole, institution eller tilsvarende.

 

På kommunens egne arealer vil træerne i takt med naturlig udskiftning blive erstattet med allergivenlige alternativer.  

 

Det har været muligt at imødekomme alle ansøgninger, der har levet op til kriterierne for puljen.

 

Der er plantet nye træer følgende steder:

 

Skoler:

 • Åmoseskolen, Herning
 • Timring Skole, Timring
 • Lind Skole, Lind
 • Vestervangskolen, Herning
 • Kibæk Skole, Kibæk
 • Lundgårdsskolen, Tjørring
 • Herningholmskolen, Herning

 

Ejer- og Boligforeninger:

 • Egeholmene, Herning
 • Gyvelvej, Herning
 • Tolstedparken, Gjellerup
 • Børglumvej, Tjørring
 • Mejeriparken, Lind

 

Andre:

 • Havnstrup Forsamlingshus
 • Herning Golfbane
 • Krisecenter Herning
 • Timring Børnehave

 

I alt er der udskiftet ca. 240 træer på 17 forskellige lokaliteter. 

Økonomi

Der foreligger opgørelse for stednr. 020095 Allergivenligt træartsvalg på serviceområde 04 Grønne Områder.

 

Byrådet bevilgede den 7. marts 2017 pkt. 54 1.018.000 kr. og den 6. marts 2018 pkt. 52 1.018.000 kr., i alt 2.036.000 kr.

 

Samlet set forventes der i 2017 og 2018 forbrugt 1.288.179 kr.

 

De resterende 747.821 kr. overføres til 2019 til at videreføre indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status på projektet tages til orientering

 

at indsatsen med udskiftning af allergifremkaldende træer videreføres i 2019.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.