Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Orientering om beskæftigelsesprojektet "Naturen som løftestang"

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Orientering om beskæftigelsesprojektet "Naturen som løftestang"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

I samarbejde med beskæftigelsesprojektet: ”Naturen som Social Løftestang” er det lykkedes at få gjort kontanthjælpsmodtagere, som har været udenfor arbejdsmarkedet i mere end 10 år, interesseret i en sundere livsstil ved bl.a. at cykle. Gennem projektet blev det også muligt at arbejde med borgere, som af forskellige sundhedsmæssige årsager, havde behov for input til en sundere livsstil.

 

Som dokumentation for det tværfaglige cykelprojekt ”Cykl dig Sund” er der udarbejdet en film om forløbet.  Filmen er tænkt som et inspirerende og lærende indslag.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Cykler opstod i 2012 på baggrund af Trafikministeriets Cykelpulje. Et mål har været at få borgere til at ændre adfærd, og blive opmærksom på det sunde valg, når man tager cyklen som transportmiddel.

 

Gennem samarbejdet til genoptræningsenheden blev der skabt kontakt til borgere, der som udgangspunkt havde brug for den sundhedsmæssige tilgang til projektet.  

 

Filmen synliggør i særlig grad, hvordan vi med relativ få midler får langtidsledige borgere gjort interesseret i en sundere livsstil ved bl.a. at cykle. Derudover ser vi borgere flytte sig fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv i højere grad.

 

Med filmen vises et spændende projekt, som går på tværs af forskellige faggrupper.

 

Filmen vil blive vist på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.