Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 6. november 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

214. Salg af areal

Sagsnr.: 01.04.00-P27-115-17 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Salg af areal