Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

201. Oplæg til temadrøftelse om Naturpolitik for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Oplæg til temadrøftelse om Naturpolitik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes naturpolitik skal revideres og opdateres. Hvilke mål der skal være gældende for naturpolitikken i den næste 4 årige periode drøftes.

 

Forvaltningen anbefaler at målrette naturpolitikken, så målene sigter på områder, som kommunen selv er herre over, områder, hvor kommunen selv har mulighed for at påvirke indsatsen.

Sagsfremstilling

Der lægges op til mindre justeringer af de oprindelige mål. De foreslåede justeringer skal gøre naturpolitikken endnu mere operationel og handlingsorienteret.

 

Forvaltningens oplæg til ændringer indeholder følgende:

  • Vand- og Naturhandleplanerne indarbejdes i målene

  • Brugen af frivillighed og grønne partnerskabsprojekter understøttes og søges øget

  • Der lægges op til, at der udarbejdes en friliftslivstrategi, som kan understøtte kommunens planlægning af friluftslivet

  • Skjern Å Nationalpark

 

Forslag til ændringer af de 10 udviklingsmål er vedlagt og forelægges på mødet til drøftelse.

 

Tidsplan for revisionen er vedlagt

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at målene for den fremtidige naturpolitik drøftes med henblik på en revision af naturpolitikken,

 

at tidsplanen og processen for revision af naturpolitikken drøftes og godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til ændringer af Naturpolitikkens 10 udviklingsmål
  • Tidsplan for revision af naturpolitik