Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Orientering: Licitationsresultat - udvidelse af Trehøjevej 2. etape

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Licitationsresultat - udvidelse af Trehøjevej 2. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Der foreligger resultat af afholdt offentlig licitation på sideudvidelse af Trehøjevej 2. etape fra Askovvej til ca. 150 m øst for Tiphedevej.

 

Arbejdet er overdraget lavestbydende, Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S, Struer, med et samlet bud på 5.238.626 kr. eksklusive moms.

 

Øvrige tilbud:  

 

1.
Kølkær Entreprenør A/S, Herning  
 5.833.506,50 kr.
2.
OLS A/S Entreprenørfirma, Lemvig 
 5.902.948,50 kr.
3.
Entreprnørfirmaet Graversgaard A/S, Lemming 
 5.928.743,50 kr.
4.
Poul Hansen Entreprenører A/S, Grindsted  
 6.107.231,20 kr. 
5.
Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg  
 6.193.895,70 kr. 
6.
Ole mikkelsen A/S, Beder  
 6.395.993,00 kr. 
7.
Benno Gosvig Entreprenør, Skjern  
 6.467.746,00 kr. 
8.
Svend Pedersen A/S, Herning  
 6.720.816,00 kr. 
9.
Ib Kristensen A/S, Grindsted  
 6.790.438,50 kr. 
10
Spjald Entreprenørforretning A/S, Spjald 
 7.400.272,00 kr.

Økonomi

Arbejdet udføres i perioden 23. oktober 2012 -20. august 2013 og finanseres af den til arbejdet givne bevilling på 7.662.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.