Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

202. Herning Vandselskab A/S - takst for afledning af spildevand for 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-302-10 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Herning Vandselskab A/S - takst for afledning af spildevand for 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 24. september 2012 fremsendt taksten for afledning af spildevand for 2013 til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at taksten godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af § 3 i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune legalitetsgodkende taksterne. De fastsatte takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskaberne i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

Prisloftet for 2012 udgør i gennemsnit 33,48 kr. pr. m3 ekskl. moms, og det er faldet maginalt i 2013.

 

På bestyrelsesmødet den 6. september 2012 vedtog Herning Vand A/S taksten for afledning af spildevand til 21,50 kr. pr. m3 for 2013 ekskl. moms. Tilslutningsbidraget for boliger udgør 46.946 kr. eksklusiv moms pr. boligenhed. Bidraget for erhvervsejendomme udgør 46.946 kr. eksklusiv moms for hver påbegyndt 800 m2 grundareal.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at taksterne for 2013 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • TAKSTOVERSIGT FOR SPILDEVAND 2013