Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 5. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

218. Orientering: Referat fra møde i Citykontaktudvalget 21. september 2012

Sagsnr.: 09.00.00-P19-168-05 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Orientering: Referat fra møde i Citykontaktudvalget 21. september 2012