Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. september 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

159. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

160. AFLD målsætninger til politisk behandling

161. Nedlæggelse af del af offentlig vej i HI-Park, Herning

162. Godkendelse af skitseprojekt for toilet- og parkeringsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter

163. Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning.

164. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 13 for Ørre

165. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 14 for område i Gødstrup

166. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest

167. Navngivning af veje i boligområde nord for Øster Linåvej i Sunds

168. Navngivning

169.

170. Meddelelser