Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

88. Orientering om status på Corona situationen

89. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

90. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

91. Lukning af privat fællesvej - Enighedsvej, Fasterholt

92. Etablering af signalanlæg i krydset Pugdalvej/Park Allé i Vildbjerg

93. Orientering om asfaltarbejder i 2020

94. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

95. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

96. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

97. Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

98. Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder 2019

99. Orientering om afslutning af projekt Landsbyenergi Herning

100. Navngivning af ny vej ved forlængelsen af Mørupvej

101. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

102. Meddelelser