Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

88. Orientering om status på Corona situationen

Sagsnr.: 14.00.00-G01-22-20 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Orientering om status på Corona situationen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Der fremlægges aktuel status for konsekvenser på teknik- og miljøområdet som følge af Corona-situationen.

Sagsfremstilling

Den aktuelle nedlukning af landet har konsekvenser for teknik- og miljøområdet.

 

På mødet redegøres for den aktuelle status.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forvaltningens orientering tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningens orientering blev taget til efterretning, med følgende bemærkninger til den uholdbare økonomiske situation i Midttrafik:

 

Udvalget forventer, at de igangværende forhandlinger med staten vil sikre kompensation til trafikselskaberne for manglende passagerindtægter. En evt. merudgift til kommunen, pga. regeringens beslutning om opretholdelse af den kollektive trafik, forventer udvalget at skulle løses sammen med de øvrige Covid-19 relaterede udgifter i denne tid.