Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 4. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

100. Navngivning af ny vej ved forlængelsen af Mørupvej

Sagsnr.: 05.01.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej ved forlængelsen af Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ved forlængelsen af Mørupvej i Herning etableres der en ny vej til udstykning af nye erhvervsgrunde.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Mørup Syd.

Sagsfremstilling

Første del af den nye vej blev etableret i 2018, hvornår anden del af vejen etableres er der endnu ikke sat dato på.

Vejen har i første omgang heddet Mørupvej, men da forlængelsen af Mørupvej er færdig anlagt i 2020, har den nye vej brug for sit eget vejnavn. Der vil således blive et grundlag for at navngive den aktuelle strækning Mørup Syd og evt. senere en mulighed for at anvende Mørup Nord i området.

 

Det er vurderet, at det vil være en fordel at videreføre navnet Mørup, da det skaber en naturlig sammenhæng med Mørupvej.

 

Det nye vejforløb medfører ingen adresseændringer i området og har ikke krævet høring.

De 2 eksisterende ejendomme, som bliver berørt af etableringen af anden del af den nye vej, beholder deres adresse til Mørupvej og får vejadgang fra forlængelsen af Mørupvej.

 

Alternative forslag til navne kunne være Mørupbuen eller Mørupsvinget.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye vejforløb navngives Mørup Syd.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.