Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

186. Godkendelse af anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus

Sagsnr.: 05.09.06-Ø54-2-15 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for køb af 4 p-pladser i Dalgashus på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 013096 Køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Byrådet bevilgede den 15. december 2015, pkt. 327, 390.000 kr. til køb af 4 p-pladser i Dalgashus.

 

Der er erhvervet 4 p-pladser i Dalgashus til 90.000 kr. pr. p-plads. Herudover har der været udgifter til advokat, tinglysning mv. på 8.886 kr.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013096

Køb af 4 p-pladser i Dalgashus

390.000

368.886

21.114

 

Mindreforbruget skyldes, at advokatudgifterne har været mindre end først antaget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.