Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

239. Orientering: Status på bekæmpelsen af bjørneklo 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1746-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering: Status på bekæmpelsen af bjørneklo 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Sæsonen for bekæmpelse af Bjørneklo er overstået. Forbruget af Roundup er faldet i forhold til tidligere år, mens arbejdsindsatsen er konstant i forhold til 2011.

 

Antallet af bjørnekloforekomster er ca. det samme, men de bliver mindre. Det er vigtigt at fastholde indsatsen overfor bjørneklo, nu hvor bestandene begynder at blive svækkede.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sæsonen for bekæmpelse af bjørneklo i 2012 er overstået. Der er i år sat ind med massiv lodsejerkontakt, idet der er sendt brev til 270 lodsejere. I brevet er lodsejerne blev der gjort opmærksom på, at kommunen i tidens løb har registreret bjørneklo på deres ejendom, og der er blevet gjort opmærksom på lodsejers pligt til at bekæmpe planten. Det har betydet mange henvendelser til administrationen, men samtidig har det også sat fokus på problemet og fået mange private lodsejere til at bekæmpe bjørneklo. I 5 tilfælde har kommunen bekæmpet bjørneklo på privat jord på lodsejers regning.
 
Alt i alt har kommunen i 2012 bekæmpet bjørneklo for 167.884 kr.
Der er brugt i alt 23 l Roundup i 2012, heraf er 1,5 l brugt på private arealer. 
Til sammenligning er der i 2011 brugt 156.091 kr. og 41 l Roundup.
 
At udgiften og dermed tidsforbruget er nogenlunde konstant viser, at antallet af bestande ikke ændres væsentligt. Faldet i forbrug af Roundup viser, at bestandene bliver mindre, idet der skal bruges mindre Roundup for at bekæmpe dem. De folk som har udført den praktiske bekæmpelse, bekræfter dette billede.
 
Dette er forventeligt og vil formentlig være billedet de kommende år også. Det er vigtigt at fastholde indsatsen overfor bjørneklo, nu hvor bestandene begynder at blive svækkede.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at status på bekæmpelse af bjørneklo tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.