Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

234. Anlægsregnskab for broerne på Lundholmvej

Sagsnr.: 05.03.00-G00-2-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsregnskab for broerne på Lundholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen og Niels Frede Madsen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab for udskiftningerne af broerne på Lundholmvej.  

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I 2010 blev der bevilget 2,087 mio. kr. til renovering af broerne på Lundholmvej. I 2011 blev denne bevilling nedskrevet med 843.000 kr. for at kunne renovere broen i Nybro.

Bro 103 på Lundholmvej over Karup Å blev udskiftet i 2010 og kostede 1,1 mio. kr. og i 2012 blev bro 122 over en bæk udskiftet.

Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
222014
Renovering af broerne på Lundholmvej
 
 1.244.000
 
1.243.335
                 
       665

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.