Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

228. Anlægsregnskab - parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1628-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Anlægsregnskab - parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Anlægsregnskab for udgifter til parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af DGI-huset er der afholdt anlægsudgifter til parkeringspladser i DGI's parkeringskælder, etableret rampe til p-kælderen samt udført forstærkning og bundopbygning af p-dækket. Jf. kontrakt om opførelse af vandkulturhuset er der desuden erhvervet 33 p-pladser i p-kælderen under Dalgashus.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet hhv. 26. februar 2008, 11. marts 2008, 25. november 2008, 22. juni 2010 og 14. december 2010 fremsendes anlægsregnskab for projektet til godkendelse.

  

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 314.016 kr. Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Jens-Bernhard Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstillingen tiltrådt.