Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

227. Betingelser for opsætning af ladestandere til elbiler i Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-846-10 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Betingelser for opsætning af ladestandere til elbiler i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tina Dybbro, Rasmus Jensen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til betingelser for opsætning af ladestandere godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder på at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed og i kommunen som helhed.


Et af de tre overordnede langsigtede mål i Herning Kommunes klimaplan er, at CO2-udledningen i 2015 i forhold til 2007 skal reduceres med 25 %.


Det fremgår af klimaplanen, at CO2-udledningen fra transport i Herning Kommune udgør 25 % af den samlede CO2-udledning.
 
Herning Kommune skal fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energi og el i transport-sektoren. El/plug-in hybrid personbiler skal ifølge Herning Kommunes klimaplan udgøre 5 % i 2020 og 10 % i 2030.
 
Elbiler udleder ca. halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer i forhold til konventionelle biler.  
Opladning af elbilens batteri finder oftest sted ved en ladestander, mens bilen holder stille.


Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder, som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.
 
Formålet med betingelserne er at give alle virksomheder de samme vilkår samt at deltage i udviklingen af en infrastruktur til elbiler i kommunen. I den forbindelse er der også sket en kortlægning af de steder, hvor ladestandere kan placeres.
 
Administrationen vurderer, at betingelserne er et godt grundlag for at fremskynde CO2-reduktioner fra transportsektoren.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Jens-Bernhard Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune 11102012