Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

153. Orientering om referat fra Landbrugsrådsmødet den 11. juni 2018

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmødet den 11. juni 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Der foreligger referat fra møde i Landbrugsrådet den 11. juni 2018.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, og arrangeres skiftevis af Sagro og Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev behandlet:

- Nye tiltag på vandløbsområdet

- Tilsynskampange 2016, 2017 og 2018

- Status på Naturrådets arbejde

- Markvanding

- Status på godkendelser og tilsyn

- Opfølgning fra sidste møde

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra Landbrugsrådet møde 11 juni 2018 rev 2-7-2018