Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

169. Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2012

170. Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup

172. Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering i Karstoft Å

173. Orientering: Tilsagn om støtte til vådområde i Karstoft Å ved Karstoft

174. Dispensation til højde i skelbræmmen Vestertorp 11 A, Gjellerup

175. Afhændelse af kommunal ejendom

176. Orientering: Politianmeldelse for manglende indberetning af oplysninger om sløjfning af boringer

177. Meddelelser