Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

176. Orientering: Politianmeldelse for manglende indberetning af oplysninger om sløjfning af boringer

Sagsnr.: 13.02.01-K08-1-12 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende indberetning af oplysninger om sløjfning af boringer