Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. september 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

175. Afhændelse af kommunal ejendom

Sagsnr.: 82.16.00-P19-13-05 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Afhændelse af kommunal ejendom