Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Budget 2020, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2020, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2020 - 2023 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2020 forslag til budget 2020-2023 for Teknik og Miljø området, serviceområde 01 Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgetmaterialet indeholder nettodriftsrammer, ændringskemaer, driftsbemærkninger, takstoversigter, perspektivnotater samt budgetmål. Perspektivnotater samt budgetmål for 2020 er godkendt i Teknik og Miljøudvalget den 11. marts 2019.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet inden for det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

 

Udfordringer i budget 2020 - 2023.

Serviceområde 01 Byggemodning - Stigende ejendomsskatter

Serviceområde 09 Trafik - Vejafvandingsbidrag.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og Byrådet den 25. juni 2019.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.