Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

100. Ny aftale om digitale indfaldsvejsskilte

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Ny aftale om digitale indfaldsvejsskilte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sune Madsen, Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Sagsresume

Da den nuværende kontrakt vedr. indfaldsvejskilte udløber i 2019, skal der laves ny aftale med leverandør.


Forvaltningen anbefaler, at der indgås ny kontrakt med nuværende leverandør Expromo indtil 30. september 2024.

 

Samtidig anbefales det, at der etableres et nyt skilt på Chr. Ydes Vej.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2014 haft 6 indfaldsvejskilte, plus en skærm på Torvet. Skiltene har til formål at markedsføre og gøre opmærksom på kulturelle og sportslige events samt andre begivenheder i hele kommunen. Skiltene bruges udelukkende til disse oplevelsesformål, og der er således ikke produktreklame o.l. på skiltene.

I dag er der lavet faste aftaler med MCH og Cityforeningen, som benytter skiltene året rundt. Derudover bliver skiltene benyttet stort set af alle kommunes kulturinstitutioner og foreninger.

 

Skiltene har vist sig som et godt aktiv både for at signalere at der oplevelsesmuligheder i Herning Kommune, og for at markedsføre de enkelte oplevelser. Brugerne af skiltene udtrykker stor tilfredshed med muligheden, ligesom det giver et aktivt levende billede af kommunen.

 

Den nuværende driftskontrakt med Expromo udløber til oktober 2019, og skal derfor fornyes.
Da samarbejdet og serviceniveauet fra Expromo har været yderst tilfredsstillende, anbefaledes det, at den nuværende aftale forlænges. Udkast til kontrakt er vedhæftet.
 

Da der er plads i den til rådighed værende økonomi, og der ud fra brugen af skiltene, vurderer forvaltningen, at der bør etableres et skilt ved Chr. Ydes Vej, som er den eneste indfaldsvej til Herning udover Gullestrupvej, hvor der endnu ikke forefindes et skilt. Skiltet på Chr. Ydes Vej vil dække både gæster der kommer til MCH og borgere, der kommer ind fra Lind-Arnborg.

 

I lyset af et ekstra skilt, prisudviklingen og ønsker om ændringer i mængderabat-strukturen, vil der efterfølgende blive udarbejdet nye priser for annoncering på de digitale skilte.

Økonomi

Årlig forbrug pr. skilt (priser ekskl. moms)

kr.

Årlig drift omk. pr. skilt

49.068

Årlig strøm forbrug pr. skilt ca.

6.000

Service aftale Herning kommune

1.540

I alt

56.608

 

Da skiltene blev etableret, var det forudsat, at udgifter hertil finansieres af årlige indtægter fra koncessionskontrakt på byinventar, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. december 2013.

 

Den praktiske drift har dog være betydelig mere positiv og balancerer omkring et nul. Derfor er det forvaltningens vurdering, at et nyt skilt med en forventet driftsudgift på kr. 56.608 kan finansieres af budgettet til digitale skilte på Serviceområde 09 Trafik.

 

Etableringsomkostninger + tilslutningsafgift forventes at blive kr. 35.000 for det nye skilt. Ligesom ved etableringen af de første 6 skilte afholdes etableringsomkostningerne og tilslutningsafgifter til et nye skilt af budgettet på Serviceområde15 Kultur, kulturaktiviteter i Herning midtby. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udkast til ny kontrakt for de kommende 5 år godkendes

 

at der opsættes et ekstra skilt på Chr. Ydes Vej 

 

at den årlige nettodriftudgift finansieres af Serviceområde 09 Trafik.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kontrakt
  • Bilag 1 - Kravspecifikation
  • Kort over placering af Digitale skilte