Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Orientering om politianmeldelse for manglende sløjfning af boringer

Sagsnr.: 13.02.01-K08-1-17 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering om politianmeldelse for manglende sløjfning af boringer