Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

34. Anlægsregnskab for renovering af DRIFT's bygninger på Hammershusvej 7, Herning

Sagsnr.: 82.07.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Anlægsregnskab for renovering af DRIFT's bygninger på Hammershusvej 7, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Søndergaard, Jonna Sørensen, Martin Skøtt

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af tag på lager og kontor samt etablering af overvågningsanlæg på Hammershusvej 7, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 020074 Lager/kontor, renovering af tag Hammershusvej 7, Herning samt stednr. 020071 Overvågningsanlæg, Hammershusvej 7, Herning.

 

I forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 2012 til 2013, jf. byrådsbeslutning af 14. maj 2013 pkt. 159 blev der fra serviceområde 08 Drift overført 400.000 kr. fra drift til anlæg i 2013. 300.000 kr. til renovering af tag på lager og kontor Hammershusvej 7 samt 100.000 kr. til etablering af overvågningsanlæg på Hammershusvej 7.

 

Der er etableret nyt tag på administrationsbygningen Hammershusvej 7 og udført opdatering og opsætning af flere videoovervågningskameraer på materielpladsen Hammershusvej 7.

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
020074
Lager/kontor, renovering af tag
300.000
299.211
789

 

Stednr.
Anlæg
Bevilling kr.
Forbrug kr.
Forskel kr.
020071
Overvågningsanlæg
100.000
86.365
13.635

 

Mindreudgiften til overvågningsanlæg skyldes, at der er genbrugt dele fra det gamle videoovervågning.

 

Idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.